Sosiaalipsykologi Kati Kärkkäinen

Soita tai mailaa, niin voimme miettiä yhteistyömahdollisuuksia!

Vuorovaikutus


Eritasoiset vuorovaikutuksen kysymykset ovat ammatillisen osaamiseni ydintä. Näistä yksi osa-alue on se, miten rakentaa myönteistä ilmapiiriä missä hyvänsä yhteisössä. Usein sekä hyvää fiilistä että tehokasta tekemistä tuottaa dialogisuus ja siihen liittyvät menetelmälliset ratkaisut.

Toinen osa-alue kytkeytyy sosiaalisiin taitoihin sekä tunneälyn pönkittämiseen ja hyödyntämiseen. Koulutan siitäkin näkökulmasta, miten lapsia voi tukea sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen oppimisessa ja vahvistamisessa.

Minulle läheisenä teemana on myös tukeminen ristiriidoista eteenpäin jouheviin vuorovaikutuskuvioihin. Lähtökohtana voivat olla eritasoiset konfliktit, kuten työyhteisön kuohuntatilanteet tai eripura koululuokassa.

Annan mielelläni eväitä ryhmän ohjaamiseen. Kun ryhmässä syntyvät ilmiöt ja tavat tarttua ohjaamisen haasteisiin ovat ohjaajalle tuttuja, seurauksena on onnistuneita yhteisiä kokemuksia.

Työskentelen myös parisuhdeteemojen kanssa: Miten luoda edellytyksiä onnelliselle, kestävälle suhteelle?